PRIVACY POLICY

På hjemmesiden www.natuzzi.com ønsker Natuzzi S.p.A. at beskytte brugernes personoplysninger og garanterer, at de afgivne, personlige oplysninger behandles med respekt for rettigheder, frihed og værdighed, specielt vedrørende fortrolighed og personlig identitet. Ved udførelsen af vores services kommer vi nødvendigvis i besiddelse af personlige oplysninger og data og nedenfor redegør vi derfor for Privacy Policy på vores hjemmeside.

Datakontrolløren

Kontrolløren af de personlige data, der behandles efter dit besøg på vores hjemmeside, er Natuzzi S.p.A., med hjemstedsadressen Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA)

Databehandleren

Den eksterne databehandler er Protection Trade S.r.l. med hjemstedsadressen Largo G. Marconi - 13, Itri (LT), telefon +39 0771.730335.

Stedet for og formålet med databehandlingen

Databehandlingen, der vedrører de services, der tilbydes på vores hjemmeside, finder sted på virksomhedens hovedkontor og foretages kun af ansatte og partnere hos Natuzzi S.p.A., der er udpegede til at udføre denne databehandling og lejlighedsvis til at udføre vedligeholdelse.

Udtrykkelig og frivillig fremsendelse af elektronisk post til adresserne anført på hjemmesiden medfører erhvervelse af afsenderens adresse, hvilket er nødvendigt for at besvare henvendelsen, samt øvrige personlige oplysninger, der er indeholdt i beskeden.

Korte oversigter vil gradvist blive tilbudt eller vist på sider, der er forberedt til sådanne services.

Formidling af data

Data oplyst af brugerne distribueres ikke til tredjemand, medmindre dette er obligatorisk i henhold til lovgivningen eller strengt nødvendig for at opfylde anmodningen.

De medarbejdere, der er ansvarlige for bearbejdning af oplysninger, og som tager sig af henvendelser, har kun adgang til dine personlige oplysninger til ovenfornævnte formål.

Typer af databehandling

Oplysninger der er frivilligt afgivet af brugerne

Udtrykkelig og frivillig fremsendelse af elektronisk post til adresserne anført på hjemmesiden medfører erhvervelse af afsenderens adresse, hvilket er nødvendigt for at besvare henvendelsen, samt øvrige personlige oplysninger, der er indeholdt i beskeden.

Korte oversigter vil gradvist blive tilbudt eller vist på sider, der er forberedt til sådanne services.

Cookies

'Cookies' er et tekststykke, der gemmes på din computers harddisk, dog kun efter du har givet tilladelse hertil. Formålet med cookies er en strømlining af webtrafikken eller at signalere, hvornår en given hjemmeside besøges, og cookies giver ved hjælp af webapplikationer mulighed for at sende oplysninger til individuelle brugere.

Hjemmesiden erhverver ingen brugerdata på denne måde.

Der anvendes ikke cookies til transmission af personlige oplysninger, ligesom der ikke anvendes såkaldte persistent cookies af nogen slags, eller systemer til sporing af brugere.

Frivillig afgivelse af oplysninger

Med de undtagelser, der er nævnt for navigationsoplysninger, kan brugeren frit afgive personlige oplysninger til anmodning om services, som virksomheden tilbyder. Såfremt afkrævede oplysninger ikke afgives, kan det være umuligt at udføre den ønskede service.

Databehandling

Personlige oplysninger behandles manuelt og elektronisk og i det tidsrum, der måtte være nødvendig til det formål, hvortil oplysningerne er indhentet.

De personlige oplysninger opbevares på en måde, der reducerer risikoen for ødelæggelse eller tab, inklusive hændelig skade, uautoriseret adgang, ulovlig behandling eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med formålet for dataindsamlingen, til et minimum, med passende og forebyggende sikkerhedsforanstaltninger.

Berettigede personers rettigheder

Vedkommende, hvortil oplysningerne henviser, har følgende rettigheder i henhold til artikel 7 i lov om privatlivets fred, som anført nedenfor:

1. Den interesserede part har ret til at opnå bekræftelse på eksistens eller ikke-eksistens af personlige oplysninger vedrørende den pågældende person, selvom oplysningerne ikke endnu måtte være bearbejdet, og få kommunikeret sådanne data på en forståelig måde.

2. Vedkommende har ret til at få oplyst:

a) hvor de personlige oplysninger stammer fra.

b) formålet med databehandlingen.

c) den metode der anvendes ved databehandlingen med hjælp fra elektroniske hjælpemidler.

d) oplysninger om datakontrolløren, databehandlerne og disses repræsentanter i henhold til artikel 5, stk. 2.

e) de personer eller kategorier af personer, til hvem personlige oplysninger formidles eller som måtte få oplysninger herom i deres egenskab af udpegede repræsentanter i det pågældende territorium, eller som udpegede databehandlere eller personer.

3. Vedkommende har ret til:

a) at foretage opdateringer, tilretninger og, såfremt det måtte være i vedkommendes interesse, tilføjelser til oplysningerne.

b) at foretage sletning, anonymisering eller blokering af oplysninger, der behandles i uoverensstemmelse med loven, inklusive oplysninger, det ikke er nødvendigt at opbevare i henhold til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet eller efterfølgende bearbejdet.

c) at modtage en erklæring om, at modtagerne af data eller dele heraf har fået oplyst formålet i henhold til a) og b), inklusive oplysningernes indhold, undtaget når denne forpligtelse er umuliggjort eller involverer anvendelse af midler, der er uhensigtsmæssige i forhold til den beskyttede rettighed.

4. Vedkommende har ret til at protestere, delvist eller i det hele:

a) med rimelig grund, mod behandling af personlige oplysninger der vedrører den pågældende, selv hvis disse oplysninger er relevante i forhold til det formål, disse er indhentet.

b) behandling af personlige oplysninger vedrørende den pågældende til mailkampagner eller annoncemateriale eller direct marketing eller til markedsundersøgelser eller reklamekommunikation.

Virksomhedsdata

NATUZZI S.P.A.

Hovedkontor på Via Iazzitiello, 47 - 70029 Santeramo i Colle (Ba)

Skat, moms og selskabshovedsæde for Bari 03513760722

Tlf. 080 8820111 Fax 080 8820241

Fuldt indbetalt kapital € 54.853.045,00

Selskabet ledes og koordineres af Invest 2003 Srl