BESKYTTELSE OG PÅSKØNNELSE AF TRÆER OG SKOVE

NATUZZI, I HARMONI MED NATUREN

Santeramo in Colle (Bari), juni 2011 – At sigte efter innovation til anvendelse i produktionsprocessen og i forbindelse med kvaliteten af råmaterialer for at garantere en miljømæssig bæredygtighed og energieffektivitet. Det er den vej, som Natuzzi Gruppen går for at kunne opfylde den stigende efterspørgsel efter møbelvarer og -tilbehør til hjemmet i harmoni med naturen.

I anledning af Det internationale skovår, erklæret af FN for 2011, har Natuzzi Gruppen forpligtet sig til at forbedre sine allerede avancerede principper og kriterier om god skik og brug i forbindelse med beskyttelsen og påskønnelsen af træer og skove. I henhold til selskabets filosofi er træ et fremragende materiale set ud fra et kvalitets- og miljømæssigt synspunkt, når blot det produceres på lovlig vis og kommer fra skove, der forvaltes ansvarligt. Derfor modtager Natuzzi Gruppen kun træ fra lovligt drevet og bæredygtig skovdrift.

Inden træ og træbaserede materialer indkøbes, indsamler Natuzzi Gruppen oplysninger til påvisning af træets oprindelse via sine samarbejdspartnere. I henhold til princippet om træets sporbarhed skal leverandørerne regelmæssigt informere om træets oprindelse samt den mængde og art af alt det træ, de sælger. Natuzzi Gruppen annullerer enhver leveringsaftale med alle de leverandører, som ikke forpligter sig til at overholde alle nedenstående og grundlæggende betingelser, som gennemføres i størstedelen af koncernens fabrikker:

• Erklæring om oprindelseslandet og bekræftelse af den juridiske status og den præcise placering af afhugningen og transporten af træstammer med ledsagende dokumenter. Sælger forpligter sig hermed til at levere dokumenterne til køber inden for 48 timer på forlangende.

• Der må ikke indsamles træ fra intakte naturlige skove eller andre geografisk steder, der er identificeret som værende High Conservation Value Forests, medmindre de er blevet certificeret ifølge FSC-standarden.

• Der må ikke anvendes træ, som kommer fra skovrydning af skove i forbindelse med sociale konflikter, skovrydning i tropiske eller subtropiske egne for at omdanne naturlige skovområder til beplantede områder eller med ikke-skovbrugsmæssige formål for øje, og som stammer fra beplantninger med genetisk modificerede træer.

Natuzzi Gruppens indsats for bæredygtighed udspiller sig også inden for anvendelsen af materialer fra træ, som indeholder så lidt formaldehyd som muligt på linje med den strengeste internationale lovgivning. Brugen af polyuretan til polstringer udføres uden brug af freon og på forsøgsbasis med "wet-white" til læder. Dette materiale er meget naturligt og miljøvenligt, fordi der i produktionsprocessen ikke bruges krom og andre tungmetaller til garvningen. Desuden råder Natuzzi Gruppen over et styringssystem, som kontrollerer alle miljøvirkninger fra sine aktiviteter, og Gruppen og søger systematisk efter på en sammenhængende, effektiv og frem for alt bæredygtig måde at forbedre sin virksomhed, takket være miljøcertificeringen ISO 14001.